Акции и способи за прехвърляне

-и-способи-за-прехвърляне.jpg
Автор: Камелия Касабова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2002
ISBN: 954-638-116-0
Цена: 17.50 15.75 лв.
Страници: 288