Трудово право. Обща част

g1645.jpeg
Автор: Красимира Средкова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-07-3008-0
Цена: 7.00 6.30 лв.
Страници: 156

В представеното издание е включена общата част на трудовото право. Курсът е съобразен с учебната програма по трудово право в Софийския университет "Св. Климент Охридски", със законодателството и съдебната практика към 7 септември 2009 г.