Трудови отношения 2016 + CD

g3367.jpeg
Автор: Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2016
ISBN: 1312-9570
Цена: 38.40 34.56 лв.
Страници: 695