Договорът в индивидуалните трудови отношения

g2144.jpeg
Автор: Автори: Чавдар Христов, Васил Мръчков, Стефанка Симеонова, Лариса Тодорова, Емил Мирославов, Смела Нинева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Труд и право
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-608-198-8
Цена: 24.00 21.60 лв.
Страници: 526