Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения

g3538.jpeg
Автор: Теодора Дичева, Лариса Тодорова, Марияна Василева
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-954-608-237-4
Цена: 36.00 32.40 лв.
Страници: 679

Тази книга предлага 337 професионални решения на важни и специфични правни казуси, свързани с прилагането на трудовото законодателство. Разгледани са въпроси свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение, с основните задължения на страните при предоставяне на работната сила, с работното време, почивките и отпуските, с дисциплинарната и имуществена отговорност, с обезщетенията по трудовото правоотношение, с трудовото възнаграждение, със здравословните и безопасни условия на труд, със социално-битовото обслужване, специалната закрила на някои работници, с трудовата книжка и трудовия стаж, с колективните трудови спорове, с контрола за спазване на трудовото законодателство, колективните трудови договори, с гарантираните вземания на работниците и др.
Аудитория на книгата са: специалисти по труда и човешки ресурси, практикуващи юристи, социални експерти, мениджъри и синдикалисти, преподаватели и студенти.