Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 4

g2488.jpeg
Автор: Красимира Средкова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-07-3047-9
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 272