Тематичен френско-български речник

Re4nik.JPG
Автор: Петър Гълъбов, Симеон Ласкаров, Галина Меламед
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Колибри"
Година на издаване: 1999
ISBN: 954-529-126-5
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 656

„Тематичният френско-български речник” е резултат от дългогодишната работа на авторите, преподаватели в катедра „Романска филология”, СУ „Климент Охридски”, в областта на френската лексика. В основата му е залегнал широко използваният за обучението на студентите от специалността „Френска филология” „Системен курс по френски език. Тематична част”.
Речникът обхваща всички области на материалния свят и на човешката дейност. Съдържащите се в него 30 000 лексикални единици принадлежат на съвременния френски език и са групирани в три основни раздела: Природа, Човек, Общество. Голяма част от главите са подредени по азбучен ред. Там, където темата предлага по-голямо разнообразие от подтеми, азбучният ред е спазен в рамките на смисловите гнезда.
Благодарение на тази тематична и аналогична подредба, а също и на азбучния показалец в края „Тематичният френско-български речник” позволява:
- да се открие лесно точната дума, отнасяща се към избраната област;
- тръгвайки от една конкретна идея, да се проучи съвкупността от думи, свързани с нея.
Речникът ще представлява интерес за всички, които изучават френски език и работят с него: ученици, студенти и преподаватели, преводачи на специализирана и художествена литература, както и за желаещите да усъвършенстват познанията си по френски език.