Българско-френски речник: С приложения

Img_83111.jpeg
Автор: Нежля Исмаил, Микрула Константинова, Мирослава Габерова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Gaberoff
Година на издаване: 2004
ISBN: 954-9607-05-4
Цена: 25.00 22.50 лв.
Страници: 1088

Българско-френският речник включва ок. 120 000 думи в основни статии и в словосъчетания - най-важната част от лексиката на съвременния български и френски книжовен език, както и основните термини от различни области на познанието.