Правото и правата като културен феномен

g3226.jpeg
Автор: Тенчо Колев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-28-1949-3
Цена: 14.00 12.60 лв.
Страници: 152

В настоящият труд е разгледан на първи път в българската юридическа литература проблемът за културната същност на правата на човека и на самия правен ред. Целта на автора е да се представи правото и правата на човека и гражданите като взаимнообусловени културни феномени. От тази отправна точка са разгледани психологията и мултикултурализмът на двойката Право-права и правният плурализъм като културен феномен. Авторът отправя поглед и към новите предизвикателства пред правата на човека - виртуалната реалност и биотехнологиите.