Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВС на РБ по наказателни дела 1957 – 2016

g3284.jpeg
Автор: Съставителство и бележки: проф. ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ – доктор по право; ЕВГЕНИ СТОЯНОВ – доктор по право
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-198-026-0
Цена: 0.00 лв.
Страници: 844

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Настоящият сборник включва всички постановления, тълкувателни решения и тълкувателни постановления на Върховния касационен съд и на Върховния съд за период от петдесет и осем години: от 1957 г. до 2016 г. включително. Висшите съдебни актове се отнасят преимуществено до разпоредби на Наказателния кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс. В някои от тях са подложени на тълкуване разпоредби и от други нормативни актове – Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за изпълнение на наказанията (отм.), Закона за движение по пътищата, Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти, и др. В края на сборника е включен и Указател на публикуваните постановления, тълкувателни решения, тълкувателни постановления. През значителния период от време (1957 – 2016 г.), който обхваща настоящия сборник, са настъпили редица конституционни и законодателни промени. Независимо от това: в него са поместени решения, които са непреходни по своята правна природа. В тях се съдържа есенцията на наказателното и на наказателно-процесуалното право. Има редица юридически съждения, които биха били безценен принос към знанията и уменията на всеки един практикуващ юрист.

Бележките и съставителството са дело на: проф. д-р Веселин ВУЧКОВ (преподавател в Академията на МВР и в Югозападен университет – Благоевград) и д-р Евгени СТОЯНОВ (преподавател в УНСС – София).