Съдебна практика на Върховния съд на Република България по Наказателно-процесуалния кодекс 1975-1995

154.JPG
Автор: Съставители: Даниела Доковска, Екатерина Трендафилова, Маргарита Чинова
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 1996
ISBN:
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 440