Изключващи вината обстоятелства

g3443.jpeg
Автор: Румен Марков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-954-28-1970-7
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 510