Правна система на ЕС

g4515.jpeg
Автор: Атанас Семов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Институт по европейско право
Година на издаване: 2017
ISBN:
Цена: 35.00 31.50 лв.
Страници: 640

Фундаментална доктрина за европейска интеграция
Източници на правото на ЕС
Принципи на прилагане на Правото на ЕС

Други заглавия от същия автор:

Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари
Права на гражданите на Европейския съюз - Том I Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС
Права на гражданите на Европейския съюз - Том II Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение
Взаимоотношенията между Националния съд и Съда на ЕС