Статии международно публично и международно наказателно право

g2403.jpeg
Автор: Чавдар Стоянов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-954-07-3607-5
Цена: 11.00 9.90 лв.
Страници: 184

Чавдар Стоянов (1978) е юрист, доктор по право, главен асистент в катедра Конституционноправни науки в Юридическия факултет на Софиския университет "Св. Климент Охридски".