Нормотворческата компетентност на Европейския съюз и основната процедура за нейното осъществяване след Договора от Лисабон

Domanov 1.jpg
Автор: Николай Доманов
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-9615-62-3
Цена: 17.90 16.11 лв.
Страници: 504

Книгата съдържа първото цялостно самостоятелно българско изследване на въпросите за организацията и протичането на обикновената законодателна процедура след Договора за реформи от Лисабон и представлява разгърнат и относително изчерпателен анализ на проблематиката, посветена на нормотворческата компетентност на ЕС. Анализирани са европейският интеграционен процес от Декларацията на Моне до Договора от Лисабон и отражението, което последният има върху ЕС.

Книгата притежава широка практическа значимост, произтичаща от изграждането на цялостни и завършени научни постановки за обикновената законодателна процедура.

Целевата аудитория на книгата са както практикуващите юристи и студентите, занимаващи се с право на ЕС, така и всички граждани. Книгата може да бъде използвана като своеобразно теоретично обосновано ръководство за правилата, по които се развива обикновената законодателна процедура в ЕС.