Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в ЕС

g2494.jpeg
Автор: Любомир Владикин
Превод, студия и коментар:
Издателство:
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-619-7156-01-0
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 190

Книгата е предназначена както за адвокати, специализирани в областта на данъчното право, така и за общопрактикуващи юристи и икономисти, занимаващи се с данъчна проблематика, и по-специално с данъчно облагане с ДДС на вътреобщностната търговия.

Книгата отговаря на някои от най-често възникващите въпроси на вътреобщностната търговия със стоки и услуги и облагането с ДДС и акциз. В нея се разглеждат малко познати на българския читател актуални въпроси от общностното европейско право. В книгата е разгледана и практиката на Съда в Люксембург, касаеща вътреобщностната търговия със стоки и услуги.

Авторът е юрист с над 13-годишен практически опит в сферата на данъчното право.