Конституционализмът на САЩ

Автор: съставителство
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 1998
ISBN: 954-07-1211-4
Цена: 13.00 11.70 лв.
Страници: 342

Конституции, законодателство, решения на Върховния съд на САЩ