Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи

g4696.jpeg
Автор: Атанас Славов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-954-28-2395-7
Цена: 18.00 16.20 лв.
Страници: 292

Изследването на гражданското участие и пряката демокрация има за цел както да информира за различните форми и процедури, така и да мобилизира и консолидира подкрепа за запазване и развиване на ценностите и принципите на конституционната демокрация. Книгата ще представлява интерес за юристи, политолози, социолози, представители на институции и на гражданското общество, както и за всеки свободен, активен и критично мислещ гражданин.