Български конституции и конституционно проекти

Save0218.JPG
Автор: Веселин Методиев, Лъчезар Стоянов - съставители
Превод, студия и коментар:
Издателство: Държавно издателство "Д-р Петър Берон"
Година на издаване: 1990
ISBN:
Цена: 7.00 6.30 лв.
Страници: 216