Парламентарното управление в България

Parl_upr.JPG
Автор: Георги Близнашки
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Кл. Охридски"
Година на издаване: 2009
ISBN: 978-954-07-2855-1
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 172

Книгата представлява сборник от статии, разглеждащи поредица от проблеми на националната ни конституционна система. Обединени са от стремежа към съвременна конституционноправна интерпретация на аксиологическите и институционалните проблеми на парламентарната демокрация в България.