История на българската феодална държава и право

-на-българската-феодална-държава-и-право.jpg
Автор: Михаил Андреев, Фани Милкова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 1993
ISBN: 954-638-001-6
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 406