Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд - Непозволено увреждане

g2720.jpeg
Автор: Съставител: Цветелина Златева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2014
ISBN:
Цена: 24.00 21.60 лв.
Страници: 566