Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд - Неоснователно обогатяване

g2720.jpeg
Автор: Съставител: Цветелина Златева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-619-1980-031
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 224