Практически проблеми на новия Семеен кодекс

g1991.jpeg
Автор: Стилияна Григорова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2011
ISBN: 78-954-730-735-3
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 140

Книгата съдържа разработки по отделни въпроси, свързани с прилагането на Семейния кодекс от 2009 г. Предложени са анализи и становища по отделни институти на семейното право, придружени от кратък исторически преглед на някои от тях, и препратки към установената до момента съдебна практика.

Изданието има практическа насоченост и цели да подпомогне юристи, адвокати и съдии при разрешаване на семейноправни казуси. Книгата би представлявала интерес и за учени и студенти с интереси в областта на семейното право.

Стилияна Григорова е съдия в Софийския районен съд и лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.