Обществени поръчки - Коментар. Анализи. Експертни решения

g2099.jpeg
Автор: Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-608-215-2
Цена: 0.00 лв.
Страници: 872

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по Закона за обществените поръчки и неговото прилагане след измененията и допълненията в закона /ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./.

Съдържание:
коментар на промените в Закона за обществените поръчки от май 2014 година;
експертна разработка на основните процедури при възлагане на обществените поръчки със съпътстващите ги приложени документи;
същност и характеристики на предварителния и на последващия контрол, както и административнонаказателна отговорност при нарушения в областта на обществените поръчки;
анализ на практиката на Върховния административен съд и на Комисията за защита на конкуренцията;
експертни решения на най-често срещаните и най-сложни практически въпроси по откриване на процедурата, оценка и класиране на офертите и производството на КЗК;
актуализиран текст на Закона за обществените поръчки.

Целева аудитория: практикуващи юристи – съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти; ръководители и специалисти в държавната администрация и местното самоуправление; предприемачи, мениджъри и експерти в управленските екипи на търговските дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.