Обезпечаване и събиране на публични и частни държавни и общински вземания

150826z.jpg
Автор: Петя Иванова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2010
ISBN: 9789542807193
Цена: 16.00 14.40 лв.
Страници: 352

Книгата, представя преглед и анализ на нормативната уредба и практика по въпросите, свързани с установяването, обезпечаването и принудителното изпълниение на публичните и частни държавни и общински вземания, като съдържа и извлечения от относимите нормативни актове. Разглежда се материята за конкуренцията между различните производства за събиране на вземанията, както и процедурите за взаимодейстие с държавите членки на Европейския съюз при събирането на публични вземания.

Предназначена е за действащи юристи - юрисконсулти, адвокати, служители на държавната и общинска администрация, съдии, съдебни изпълнители, студенти и научни работници. Авторът – Петя Иванова завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски». Работила е в търговска банка, Министерство на финансите и Агенцията за държавни вземания, в момента е адвокат. Участвала е в разработването на множество законови и подзаконови нормативни актове в областта на финансовото право, и в процеса по хармонизиране на българското законодателство с европейското право и практика.