Съвременни частноправни проблеми

Save0134.JPG
Автор: Таджер Витали
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 1995
ISBN: 954-638-019-9
Цена: 6.00 5.40 лв.
Страници: 320