Симулацията в гражданското право

-в-гражданското-право.jpg
Автор: Кръстю Цончев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, Немезида
Година на издаване: 2001
ISBN: 954-9615-28-6
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 488