Сборник в чест на Проф. д-р Огнян Герджиков и Проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им

g2397.jpeg
Автор: Съставители: проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, проф. д-р Иван Русчев
Превод, студия и коментар:
Издателство:
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-619-163-032-5
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 348