Развитие на правото в глобализиращия се свят

g2336.jpeg
Автор: Съставители: Екатерина Матеева, Николай Колев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Фенея
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-619-163-017-2
Цена: 25.00 22.50 лв.
Страници: 540

Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер.