Преобразуването на държавно предприятие в еднолично търговско дружество като придобивно основание

^C6E48E522D9E9440056C919A0229E5A46808A6037019E8AD7D^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
Автор: Златимир Орсов
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "СОФИ-Р"
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-654-638-176-7
Цена: 16.00 14.40 лв.
Страници: 240