Актуални въпроси на предварителния договор

g2983.jpeg
Автор: Цветелина Златева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-6191-980-16-1
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 132

В настоящото издание е направено цялостно озследване и преглед на тълкувателната съдебна практика и тази по чл. 290 от ГПК относно актуалните въпроси на предварителния договор. Разгледани са проблемите, свързани със съществуващите условия на предварителния договор, с характера и особените му случаи, изисквания за действителност, начините на разваляне и др. Съществено място заемат и въпросите, относими към иска с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД и последиците от решението, поставено вособеното производство за сключване на окончателен договор.