Прокурорът в административния процес

Автор: Светла Янкулова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване:
ISBN: 978-619-226-010-1
Цена: 13.00 11.70 лв.
Страници: 176