Касационна практика по административнонаказателни дела на Софийски градски съд 2003-2005

-практика.jpg
Автор: Димитър Митев, Емилия Колева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, Нова Звезда
Година на издаване: 2005
ISBN: 954-638-136-5, 954-8981-62-9
Цена: 22.50 20.25 лв.
Страници: 504