Актуални трудове

g4748.jpeg
Автор: Кино Лазаров
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-954-28-2450-3
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 376

Настоящото луксозно издание съдържа три труда на проф. Кино Лазаров. Започвайки от непреиздаваната в продължение на повече от тридесет години монография „Принудителни административни мерки“, изданието завършва с две студии, посветени на по-общите въпроси на недействителността на административните актове и компетентността на административните органи при тяхното издаване. Въпреки че са писани в други политически условия и при различна правна регламентация, тези съчинения са издържали теста на времето и запазват своята актуалност и значимост и днес.