Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

g3291.png
Автор: Савин Ковачев
Превод, студия и коментар:
Издателство:
Година на издаване:
ISBN: 978-954-608-236-7
Цена: 24.00 21.60 лв.
Страници: 400

Книгата е съобразена със законовата уредба на устройството на територията след измененията и допълненията в Закона за устройство на територията от 22 декември 2015 г. Изданието съдържа хронологичен коментар на промените, както и актуализираните текстове на Закона за устройство на територията и на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.