Административно право. Специална част

g3230.jpeg
Автор: Цветан Сивков, Емилия Панайотова, Георги Димитров, Райна Николова, Дарина Зиновиева, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-730-945-6
Цена: 19.00 17.10 лв.
Страници: 288

Настоящият курс лекции представлява опит на авторския колектив да представи учебното съдържание на дисциплината "Административно право. Специална част". Предмет на анализа е нормативната уредба в едни от най-важните отрасли на държавното управление. С това се поставя началото на процеса по усъвършенствуване и обогатяване на преподаването в областта на административното право. Курсът от лекции е предназначен за студенти и докторанти по право, както и за практикуващи юристи.