Административно право на Република България

administrativno-pravo-na-republika-bylgaria-obshta-chast-doncho-hrusanov-dimityr-kostov-ivan-dermendzhiev.jpg
Автор: Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Издателство "Сиби"
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789547307940
Цена: 21.90 19.71 лв.
Страници: 400

Пето преработено и допълнено издание.
Предлаганият учебник по административно право – обща част, е пето преработено и допълнено издание. Курсът е поднесен по класическата за административното право систематика и последователност. Разгледани са редица нови разрешения както в теорията, така и в законодателството. Материята е съобразена със законодателството до 1 септември 2012 г.
Учебникът е предназначен най-вече за студентите по право - за подготовка за семестриалния и държавния изпит, но може да се ползва от всички останали юристи – теоретици и практици.
Основата на учебника бе положена от проф. Иван Дерменджиев - известен български учен административист, дългогодишен преподавател по административно право и процес в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски". Последните издания на курса са доразвити, допълнени и актуализирани от проф. Димитър Костов и проф. Дончо Хрусанов. Те също са утвърдени имена в областта на административното право и административния процес и дългогодишни преподаватели в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Чeтвъpтото издaниe нa учeбникa по aдминиcтpaтивно пpaво – общa чacт cъдъpжa cиcтeмaтично и изчepпaтeлно изложeниe нa вcички въпpоcи нa учeбнaтa диcциплинa: понятиe и пpaвнa хapaктepиcтикa нa изпълнитeлнaтa дeйноcт, cубeкти нa aдминиcтpaтивното пpaво, оpгaни нa изпълнитeлнaтa влacт, дъpжaвнa cлужбa, пpоблeмaтикaтa нa aдминиcтpaтивния aкт; cпоcобитe зa оcигуpявaнe нa зaконоcъобpaзно и пpaвилно дъpжaвно упpaвлeниe, кaкто и мaтepиятa нa отговоpноcттa по aдминиcтpaтивното пpaво. Книгaтa e полeзнa кaкто зa cтудeнтитe в юpидичecкитe фaкултeти, тaкa и зa юpиcти, paботeщи в облacттa нa aдминиcтpaтивното пpaво.