Административно право и административен процес. Наръчник

g2163.jpeg
Автор: Дончо Хрусанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-07-3434-7
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 144

Наръчникът по административно право и административен процес предтавлява синтезирано представяне на материята, като дава определения, специфики, характеристики, взаимовръзки. той в никакъв случай не е учебник, но може да послужи за преговор преди семестриален или държавен изпит, за бърза справка при решаване на определен казус, за сверка с материята при вземане на определено решение.
Полезен ще бъде за служители в държавната и общинската администрация, за прокурори, съдии и адвокати, за граждани и организации на граждани при контактите им с администрацията. Представлява ценно помагало и за студентите юристи при изучаването на двете дисциплини.