Престъпления против интелектуалната собственост

g2021.jpeg
Автор: Пламен Дацов, Петър Петров
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2011
ISBN: 978-954-28-1025-4
Цена: 26.00 23.40 лв.
Страници: 680

Престъпления против интелектуалната собственост е първата по рода си монография в България, написана от изявени практикуващи съдии. Книгата разглежда както международноправните аспекти в тази област на правото, така и всеки един текст от Наказателния кодекс, свързан с този вид престъпления. Направен е паралел между вътрешното и международното законодателство, като се акцентира на това от Европейския съюз. Монографията е особено ценна заради сравнителноправния метод на отделните текстове от материалния наказателен закон. Предимството на тази разработка е също обстойният, дори и от историческа гледна точка, анализ на вътрешното законодателство и съответните бланкетни правни норми, свързани с разглежданата материя. Авторите дават и своите законодателни предложения за промени в областта на интелектуалната собственост.

* Международноправни аспекти в областта на интелектуалната собственост;
* Престъпление по чл. 172а, ал. 1 от НК;
* Компютърно пиратство;
* Състави на чл. 172а, ал. 2–6 от НК;
* Престъпление по чл. 172б от НК;
* Плагиатство. Сравнение на интелектуалните престъпления със сходни състави по НК;
* Предложения за законодателни промени.