Наказателно право Обща част

g1529.jpeg
Автор: Румен Владимиров, Катина Христова, Николай Стефанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-28-0590-8
Цена: 17.00 15.30 лв.
Страници: 336