Анестезиология и интензивно лечение

Anesteziologia.JPG
Автор: Под редакцията на проф. Ив. Смилов и проф. О. Хинков
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 1998
ISBN: 954-07-1159-2
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 479

В учебника се разглеждат подробно най-важните въпроси, отнасящи се до различните видове анестезия, медикаментите и методите, които се използват за осъществяването им, и различните средства за борба с болката. Разгледани са също така и промените в дихателната и сърдечно-съдовата система, които имат значение по време на анестезията и интензивното лечение. Особено внимание е отделено на въпросите на кардиопулмоналната ресусцитация, шока и клиничната смърт. Разглеждат се и въпроси, свързани с водно-електролитния баланс, алкално-киселинния статус и кръвните газове, както и техните промени по време на анестезия и интензивно лечение. Отделено е място за някои специфични особености на анестезията и интензивното лечение в детската възраст, лицево-челюстната хирургия, акушерството и гинекологията.
За студенти по медицина и стоматология, както и за специализиращи лекари анестезиолози, за работещите в интензивните отделения, за анестезиологични сестри и др.