Амбулаторна педиатрия. В помощ на семейния лекар

-педиатрия.jpg
Автор: Никола Мумджиев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, Немезида
Година на издаване: 2003
ISBN: 954-9615-04-9
Цена: 19.00 17.10 лв.
Страници: 464