Досъдебното производство по НПК - Теория и практика

g558.jpeg
Автор: Маргарита Чинова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-954-28-1305-7
Цена: 35.00 31.50 лв.
Страници: 680

Новите принципи на Наказателния процес

Обвиняем

Защитник и повереник

Мерките за процесуална принуда

Доказването

Новите идеи на организация на досъдебната дейност

Образуване на досъдебното производство

Привличане на обвиняем

Предявяване на постановлението за привличане на обвиняем

Действия преди предявяване на разследването

Предявяване на разследването

Заключението на разследващите органи

Действия на прокурора след завършване на разследването

Завършване на разследването. Обвинителен акт

Връщане на делото за доразследване

Прекратяване на наказателното производство

Спиране на наказателното производство

Сроковете на досъдебното производство