Наказателен процес 2010. Сборник нормативни актове

nakazatelen-proces-2015-sbornik-normativni-aktove-prof-d-r-margarita-chinova.jpg
Автор: Маргарита Чинова - съставител
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-28-1735-2
Цена: 7.00 6.30 лв.
Страници: 480

Сборникът съдържа:

Наказателно-процесуален кодекс (НПК)
Закон за специалните разузнавателни средства (ЗСРС)
Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП)
Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА)
Закон за европейската заповед за защита (ЗЕЗЗ)
Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства (ЗПИПАОИД)
Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП)
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ)
Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС)