Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството

-по-чл-12-ал-2-от-Закона-за-наследството.jpg
Автор: Кръстю Цончев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, Немезида
Година на издаване: 2001
ISBN: 954-9615-27-7
Цена: 6.00 5.40 лв.
Страници: 128