Правото на справедлив съдебен процес Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека

-на-справедлив-съдебен-процес-360x500.jpg
Автор: колектив
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-954-730-994-4
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 208

Книгата представя стандартите на Европейския съд по правата на човека за правото на справедлив съдебен процес. Тя е превод на двете ръководства на Съда за гражданскоправния аспект и за наказателноправния аспект на член 6 на Европейската конвенция за правата на човека. Ръководствата са изготвени от отдела на юрисконсулта на Съда и представляват обобщение на неговата практика, свързана с тълкуването на това основно човешко право. Книгата би била полезна за широк кръг от читатели – съдии, прокурори, адвокати, служители на правоохранителните органи, университетски преподаватели и студенти.