Платежните карти – инструмент за безналично плащане (с терминологичен речник)

g2114.jpeg
Автор: Камелия Касабова
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-608-195-7
Цена: 26.40 23.76 лв.
Страници: 448

Изданието съдържа цялостно изследване на проблематиката на платежната карта. Подобно изследване се прави за първи път в нашата правна литература. Подробно и аналитично са разгледани въпросите:
понятие за платежна карта;
видове платежни карти;
разграничение на платежната карта от сходни инструменти;
страни по правоотношенията, свързани с платежната карта;
договорни отношения между доставчиците на платежни услуги, картодържателите и търговците;
картовият платежен процес;
отговорността за неразрешени платежни операции с платежна карта.

В приложение е публикуван подробен терминологичен речник.

Целева аудитория: банкери, финансисти, юристи, мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ.

Камелия Касабова е доктор по право, професор по търговско право в СУ "Св. Климент Охридски". Специализирала е банково дело в Швейцария и банково и борсово дело в САЩ. Има осем години стаж в банковата система като директор на направление "Правно" и главен секретар на Асоциацията на банките в България.