Криминалната личност

-личност.jpg
Автор: Калин Гайдаров
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, УИ „Св. Климент Охридски”
Година на издаване: 2007
ISBN: 978-954-638-149-1, 978-954-07-2648-9
Цена: 13.00 11.70 лв.
Страници: 350