Съвременна история. Светът в историята на XX век

Save0199.JPG
Автор: Христина Мирчева
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1999
ISBN: 954-638-071-1
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 720